Usnesení

Závodní výbor odborů Fakultní nemocnice Hradec Králové

Usnesení

z konference Základní odborové organizace Fakultní nemocnice v Hradci Králové konané

dne 9. dubna 2019 od 14:00 hodin v posluchárně Ortopedické kliniky

__________________________________________________________________________     

  I.        KONFERENCE   BERE   NA   VĚDOMÍ:

Kolektivní smlouvu na období od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020

 1. KONFERENCE   SCHVALUJE:
 1. Volbu mandátové a návrhové komise
 • Zprávu mandátové komise
 • Zprávu o činnosti za uplynulé období
 • Čerpání rozpočtu Základní odborové organizace FN v HK za rok 2018
 • Návrh rozpočtu na rok 2019
 • Zprávu Dozorčí rady Základní odborové organizace FN
 • Návrh na vyřazení neplatících členů
 • Návrh úpravy finančního řádu:
 1. Bod 6. Zásady použití: Od 1. 1. 2020 limit čerpání podpor pro přidružené členy- důchodce stanoven na 300,- Kč/rok  
 2. Bod 7.2 Sociální a podpůrný fond: V případě schválení zrušení karenční doby u pracovní  neschopnosti (první 3 dny budou placené) se zruší jednorázová podpora ve výši 400,- Kč
 3. Bod 8. Rekreační fond – příspěvek na rekreace – možnost čerpání maximálně do výše schváleného rozpočtu
 • Změna poplatku na chatě v Jánských Lázních – poplatky zvýšeny od 1. 1. 2020:

Letní sezóna – člen odborové organizace a jeho RP    130,- Kč za lůžko/noc

                      – ostatní RP a zaměstnanec FN              230,- Kč za lůžko/noc

Zimní sezóna – člen odborové organizace a jeho RP  150,- Kč za lůžko/noc

                      – ostatní RP a zaměstnanec FN              250,- Kč za lůžko/noc        

III.       KONFERENCE   UKLÁDÁ:

Delegátům konference, seznámit se závěry  konference všechny členy svých odborových úseků.

V Hradci Králové, dne 9. 4. 2019    

                                                                                   Ing. Blanka Plasová

                                                           předsedkyně Základní odborové organizace ve FN HK

Hosté  Konference :

Ing. Jaroslav Manc

Ing. Jitka Šmehlíková, která se nemohla zúčastnit z důvodů služební    cesty,   byla  přečtena její „Zdravice“


__________________________________________________________________________     

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *