Základní informace o nás

Základní odborová organizace(Odbory) je samostatné, dobrovolné, otevřené a politicky nezávislé sdružení zaměstnanců zejména FN HK, nezávislé na politických stranách, státních a hospodářských orgánech, společenských a zájmových organizacích, občanských iniciativách a podobných subjektech. Může s nimi však spolupracovat při prosazování společných zájmů. Základní organizace má právní subjektivitu.Hlavním posláním základní organizace je ochrana, obhajoba a prosazování práv, potřeb a zájmů členů organizace, zejména v oblasti ekonomické, mzdové, pracovně právní a sociální. Práva jsou uplatňována především účastí na kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem FN HK, ke znění Kolektivní smlouvy

Kde nás najdete

Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581,budova č.29 u hlavní vjezdové vrátnici 1NP.

Přihláška do Odborů

Přihláška do Odborů

 

Komentáře jsou uzavřeny.