POSKYTOVÁNÍ OCHRANNÝCH NÁPOJŮ PRO ZAMĚSTNANCE

POSKYTOVÁNÍ OCHRANNÝCH NÁPOJŮ PRO ZAMĚSTNANCE

 

     V teplých dnech zástupci odborů a nemocniční hygiena denně řeší dotazy zaměstnanců FN HK týkající se zajištění pitného režimu.

Povinnost poskytování ochranných nápojů zaměstnancům vyplývá z nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Charakter ochranného nápoje je dán druhem vykonávané práce. Kategorie prací podle energetické náročnosti jsou stanoveny v Příloze 1 tohoto nařízení. Většina prací ve FN HK jsou zařazeny do kategorie IIa – IIb. Ochrannému nápoji pro tyto kategorie svým kvalitativním složením odpovídá pitná voda z veřejné vodovodní sítě. Vody s vyšším obsahem minerálních rozpustných látek, nebo iontové nápoje se poskytují u prací energeticky náročných, zařazených ve třídě IIIb až V.

Pitná voda ve veřejné vodovodní síti České republiky má standardně vysokou kvalitu a je kontinuálně sledovaná. Hradecká voda patří k vodám s vyšší mineralizací, svojí kvalitou odpovídá slabě mineralizovaným vodám s podílem rozpuštěných minerálních látek v průměru 120 mg/l, což odpovídá např. minerálce zn. Aquilla, Toma, Aqua Bella apod.

Dostupnost pitné vody na pracovišti plně postačuje, poskytování balené pitné vody zaměstnancům při práci je neekologické.  

MUDr. Lenka Hobzová, Ph.D.

Nemocniční hygienik

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *