INSOLVENCE

Z důvodu množících se dotazů, dovoluji si nabídnout základní informace k oddlužení
fyzických osob.

Obecné sdělení insolvenčního správce

Podmínkou pro úspěšné podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na
povolení oddlužení je jeho zpracování a následné předložení insolvenčnímu soudu
kvalifikovanou osobou, tj. zejména advokátem, insolvenčním správcem, exekutorem
nebo tzv. akreditovanou osobou (nezisková společnost např. Charita).

 Za tyto služby je zákonem stanovena odměna v maximální výši 4.840,- Kč (jednotlivec)
    resp. 7.260,- Kč (společné oddlužení manželů) a to včetně DPH.
 Nerozlišují se závazky z podnikání nebo spotřebitelské. (Pokud věřitel s oddlužením
    nesouhlasí, musí to výslovně uvést a odůvodnit v rámci řízení.)
 Stále platí podmínka splacení alespoň 30% celkového dluhu (včetně úroků a sankcí)
    a to do maximálně 5 let.
 Realizace oddlužení je možná buď formou splátkového kalendáře (srážky ze mzdy,
    nejčastější způsob), nebo prodejem majetku.
 Tam kde je zástavní právo k nemovitým nebo movitým věcem, je předpokládán prodej
    těchto věcí bez ohledu na způsob oddlužení. Typicky hypoteční úvěr.
 Výživné a obdobné pohledávky se uspokojují vždy v plné výši. Nelze je tedy umořit
    pouze částečně a následně se dovolávat oddlužení.
    Pokud budete mít zájem o podrobnější informace anebo o individuální posouzení Vašeho případu,je možné              využít kontakty níže.

Ing. Milan Jároš, LL.M.
Insolvenční správce
IČ: 020 46 105
Nádražní 189, 541 01 Trutnov,
působnost Královéhradecký kraj, střední a severní Čechy.
Telefonický kontakt pro zpracování návrhů: 774 898 161 (p. Falta)
S pozdravem
Ing. Milan Jároš, LL.M

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *