Usnesení z konference 2018

Usnesení

 z konference Základní odborové organizace Fakultní nemocnice v Hradci Králové konané

dne 24. dubna 2018 od 14:00 hodin v posluchárně Ortopedické kliniky

__________________________________________________________________________     

 I.  KONFERENCE   BERA   NA   VĚDOMÍ:

      Kolektivní smlouvu na období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 včetně dodatku č. 1.

 

II. KONFERENCE SCHVALUJE:

     1.  Volbu mandátové a návrhové komise

     2.  Zprávu mandátové komise

     3.  Zprávu o činnosti za uplynulé období

      4.  Čerpání rozpočtu Základní odborové organizace FN v HK za rok 2017

      5.  Návrh rozpočtu na rok 2018

      6.  Zprávu Dozorčí rady Základní odborové organizace FN 

      7.  Návrh na vyřazení neplatících členů

      8.  Návrh úpravy finančního řádu – udržovací poplatek zvýšen na částku 30,- Kč,

                –  zvýšení poplatku za pobyt v Jánských Lázních o 20,- Kč na den.

                –  s účinností od 1. 1. 2019

 

III.       KONFERENCE   UKLÁDÁ:

            Delegátům konference seznámit se závěry  konference všechny členy svých odborový   

            úseků.

 

V Hradci Králové, dne 24. 4. 2018  

 

                                                                                   Ing. Blanka Plasová

                                                           předsedkyně Základní odborové organizace ve FN HK

 

 

Hostem Konference byl prof. MUDr. Vladimír Palička CSc., dr. h. c.

Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *